Welkom bij Handhavingsstriping

Voor de BOA / Handhaving in Nederland is er een nieuwe landelijke huisstijl striping ontworpen. De huisstijl is voor alle transportmiddelen toepasbaar.

Het doel van de striping is dat alle handhavers vanuit de gemeentes dezelfde landelijke uitstraling krijgen waardoor het werk en takenpakket van de BOA / Handhaver een professioneler, veiliger en herkenbaar beeld krijgt op straat. De striping is zo ontworpen dat deze bij dag en nacht duidelijk zichtbaar en onderscheidend is. Dit zorgt bij slecht weer of minder zicht voor een veiligere werkplek van de BOA / Handhaver.

Op de nieuwe Handhavingsstriping zit een gepatenteerd modelrecht, tevens is er een ontheffing vanuit het ministerie voor het gebruik van reflectiefolie.

Welkom bij Handhavingsstriping

Voor de BOA / Handhaving in Nederland is er een nieuwe landelijke huisstijl striping ontworpen. De huisstijl is voor alle transportmiddelen toepasbaar.

Het doel van de striping is dat alle handhavers vanuit de gemeentes dezelfde landelijke uitstraling krijgen waardoor het werk en takenpakket van de BOA / Handhaver een professioneler, veiliger en herkenbaar beeld krijgt op straat. De striping is zo ontworpen dat deze bij dag en nacht duidelijk zichtbaar en onderscheidend is. Dit zorgt bij slecht weer of minder zicht voor een veiligere werkplek van de BOA / Handhaver.

Op de nieuwe Handhavingsstriping zit een gepatenteerd modelrecht, tevens is er een ontheffing vanuit het ministerie voor het gebruik van reflectiefolie.

Gebruik en montage

Gebruik van de striping is onder strikte voorwaarden, de modellen uit deze striping mogen niet zonder toestemming van de ontwerper nagebouwd of gekopieerd worden.

Montage van de striping mag alleen met een goedgekeurde striping tekening, deze tekeningen kunnen aangevraagd worden op merk en uitvoering door een geautoriseerde gemeente via deze site.

Misbruik of het werken zonder montagetekening heeft juridische gevolgen.

Handhavingsstriping wordt als volgt gedefinieerd:
“Het totaal aan aangebrachte onderdelen dat in het montagevoorschrift huisstijl Handhavingsstriping wordt benoemd, inclusief de branche specifieke toevoeging aan het montagevoorschrift, op de in deze montagevoorschriften voorgeschreven wijze geproportioneerd en gepositioneerd, op een transportmiddel dat van de handhaving moet worden voorzien.”

Aanvragen

Via het menu ‘Aanvragen montagetekening‘ kunt u een montagevoorschrift of een tekening aanvragen. U kunt het formulier uitsluitend verzenden als alle velden zijn ingevuld. Een aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen wanneer de aanvraag wordt gedaan door een geautoriseerde gebruiker. De opdrachtgever is dus altijd de instantie die met het voertuig gaat rijden en niet de leverancier.