Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing.​

Disclamer

Handhavingsstriping.nl verleent u hierbij toegang tot www.handhavingsstriping.nl (de website) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. ​Handhavingsstriping.nl behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid​

Handhavingsstriping.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Handhavingsstriping kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid die in deze website zou kunnen voorkomen.​

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De gebruikte voorschriften kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het Handhavingsstriping.nl. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Handhavingsstriping.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten​

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en haar onderdelen liggen bij Handhavingsstriping.nl, beheert en handhaaft ook de intellectuele eigendommen, die voorkomen op de website, voorschriften en tekeningen, van de Nederlandse Staat. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Handhavingsstriping.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.